Om alle functionaliteit te gebruiken heeft deze website uw toestemming nodig om een browser cookie te plaatsen. Indien u geen cookies accepteert kunnen sommige delen van de website niet werken waaronder, maar niet beperkt tot: inloggen, donaties, persoonlijke content bekijken, wisselen tussen talen. Het is aanbevolen om alle cookies toe te staan.
  • Bellen
  • +31 (0)639 460 237
  • Mailen
  • info@pioneersnederland.org
  • Bezoeken
  • Bovenkarspel, Nederland

Doneer

  • Doneer

Feiten die tot nadenken stemmen.
  • Meer dan 30% van de wereldbevolking is volslagen onbereikt.
  • Slechts 1% van alle christelijke hulpbronnen is beschikbaar om hen het evangelie te brengen.
 
Pioneers Nederland ontvangt geen subsidie. Onze werkers op het veld en kantoor, alsmede ons gehele zendingswerk steunt op giften. Gedoneerd middels Stichting Pioneers zijn deze giften fiscaal aftrekbaar.
Onze ANBI gegevens staan op onze website: www.stichtingpioneers.org
Een zendeling heeft een projectnummer. Het kantoor heeft een Algemeen Fonds.
Door uw financiële bijdrage neemt u deel aan het zendingswerk naar de onbereikte volken.
 
Als u Pioneers Nederland financieel wilt steunen kan dat op een aantal manieren.
 
Gift
U kunt zelf eenmalig of periodiek giften overmaken op ons bankrekeningnummer:
NL49 INGB 0008 2078 60
ten name van Stichting Pioneers, onder vermelding van het doel van de gift.
BIC: INGBNL2A
Ook kunt u ons machtigen voor een incasso. Neem voor een incassomachtiging contact met ons op.
 
Periodieke gift
Periodieke giften gedurende 5 jaar zijn met een Verklaring van de Belastingdienst 100% aftrekbaar, zonder dat de drempel of het plafond voor gewone giften geldt.
Neem voor de Verklaring contact op met ons kantoor.
 
Legaat
Steeds meer mensen willen bij hun overlijden een deel van hun vermogen schenken aan een of meer doelen waar ze met hun hele hart achter staan. Legaten en erfstellingen bieden fiscale voordelen. U kunt een dergelijke schenking notarieel vast laten leggen met de tekst: "Ik legateer, vrij van rechten en kosten, een bedrag van € ……..,- aan Stichting Pioneers"
Informatie hierover kunt u krijgen bij uw notaris of ons kantoor. Neem daarvoor contact op.
 
“Wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, zijn loon zal hem geenszins ontgaan.” (Mattheüs 10: 42)